Уран жиргээ

Шинэчлэгдсэн огноо. 2012 оны 7 дугаар сарын 5

ХУД-н Цэцээ гүн цогцолбор сургуулийн 1-11 р ангийн сурагчдын дунд ЯН-н “хүрэл тулга,

                        Уран жиргээ “ тэмцээн зохион явуулсан тайлан

 

2013.1.7

2012-2013 оны хичээлийн жилийн 1 сорил  нэг 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдан удирдамж гарган,  удирдамжын дагуу 2 шаттайгаар 41 сурагчийг зохион байгуулж оролцуулав. 1-р шатны тэмцээнийг 12.28 нд 2-р шатны тэмцээнийг 1.3 нд зохион байгуулж

Уран жиргээ ЯН-н наадамд /1-9 ангийн сурагчид/

 • 1-р байр 4г ангийн сурагч Ж.Даваасүх  “Дугуй хээтэй наадам шүлгээр”
 • 2-р байр 5г ангийн сурагч Ц.Авирмэнд  “Үгээ бод охин минь шүлгээр”
 • 3-р байр 5г ангийн сурагч Номин  “Мэдэмхий жаал шүлгээр”

Нар шалгарч ХУД-ын Уран жиргээ ЯН-ийн тэмцээнд орох эрх авав.

Хүрэл тулга ЯН-ын наадамд /9-11-р ангимйн сурагчид / -ыг хамарч тэмцээний 1-р шатанд бүх сурагч өөрийн зохиосон шүлгээ уншиж 2-р шатанд шалгарсан.12 сурагч шүлгээ уншиж 3 шатны шалгаруулалт “Хүсэл хясал” сэдвийн дор 5 хором-д шүлэг зохиож шалгарсан 6 сурагч онооны дарааллаар байр эзлэв.

Үүнд:

 • 1-р байр 11г ангийн сурагч  Г.Бямбажаргал
 • 2-р байр 11б ангийн сурагч Ц.Ерөөлт
 • 2-р Байр 11а ангийн сурагч А.Батзаяа
 • 3-р байр 59-ын 11а ангийн сурагч Б.Дэчинсүрэн
 • Тусгай байр 10б анги М.Даваа, 10г ангийн Б.Өнөрбаяр нар тус тус шалгарч ХУД-ын хүрэл тулга яруу найргын тэмцээнд оролцох эрх олгов.

Цаашид анхаарах зүйл

 • Шалгарсан шүлнүүдийг нийтийн хүртээл болгох зорилгоор радио узелээр унших, сурагчийн бүтээлийн санд үзэсгэлэн гаргах. Шүлгийг эмхэтгэл болгон хэвлүүлэх зэргээр сурагчдыг урамшуулах.
 • Уран жиргээд оролцож буй сурагчдаар цээжлэх шүлгийн нэр гарган өгч шүлгийн санг нь баяжуулах.
 • Сүүлийн 3 жилд нэг шүлэг уншиж байгаа сурагч байгааг анхаарах.
 • Мэргэжлийн багш нар шүлгийг унших тэмп аргачилал шүлэг зохиох онолын ойлголт өгөх.
 • Сурагч бүрийг шүлгийн дэвтэртэй болгон үохиосон шүлгүүдэд зөвлөгөө өгч байх.

Тайлан бичсэн  МХ-УЗ-ын багш В.Энхжаргал